[ad_1]

به اعلام سایت مهر، ساعد نیک‌ذات دبیر ششمین دوره رویداد «۱۰ روز با عکاسان» گفت: خراسان بزرگ و آذربایجان غربی قابلیت های فراوان و فعالیت های متعددی در زمینه عکس دارد و یکی از برنامه های ششمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» برای نمایش این قابلیت ها برگزاری نمایشگاه عکس خراسان بزرگ و آذربایجان غربی است که کیارنگ علایی مدیر  نمایشگاه خراسان بزرگ و رومین محتشم مدیر نمایشگاه آذربایجان غربی است.

وی افزود: کیارنگ علایی و رومین محتشم علاوه بر اینکه عکاسان حرفه ای هستند در خراسان و آذربایجان غربی فعالیت های موثری داشته اند و شناخت کافی از عکاسان، فضا و ظرفیت عکاسی استان خود دارند و با توجه به این تجربه و شناخت برای برگزاری نمایشگاه این استان ها انتخاب شدند.

دبیر ششمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» با تاکید بر توجه به عکاسی استان ها گفت: «۱۰ روز با عکاسان» یک رویداد ملی است بنابراین سعی می کند به قابلیت ها و ضرورت های عکاسی تمام کشور توجه و فرصت هایی را برای ارایه و نمایش آنها فراهم کند. از این رو در ششمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» به استان ها توجه بیشتری شده است و برگزاری نمایشگاه عکس خراسان بزرگ و آذربایجان غربی یکی از برنامه های این دوره «۱۰ روز با عکاسان» در زمینه عکاسی استان هاست.

انجمن عکاسان ایران ششمین «۱۰ روز با عکاسان» ایران را با هدف ایجاد شرایط برای گردهمایی و مبادلات فکری و فرهنگی و همچنین ارایه تازه ترین دستاوردهای عکاسی آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد کرد.

[ad_2]

محل دریافت خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn