[ad_1]

به اعلام خبرنگار مهر، برای دومین سال اعضای گروه هنری «بُرجاس» که عمده فعالیت خود را در گالری «ایسو» در شهر آمل به نمایش می گذارند، آثار خود را برای نمایش به گالری آران می آورند. اعضای این گروه معتقدند در آمل طیف های  نوری را یافته اند که هویت واقعی اشیا و رویدادها در آن واقعی تر به نظر می رسند.

در این مجموعه حمید اسدزاده «دوبینی» را در دید انسان جست و جو می کند. فروزان سلیمانی، لحظه های خاص از زندگی را به تصویر می کشد تا کشمکش درون و بیرون را به تصویر در بیاورد. اکبر راد با مجموعه ای با عنوان «زنگار» انسان را فرو رفته در تاریکی می یابد؛ تسلیم شده و فراموش شده و در قعر تنهایی.

مصطفی معصومی در بازی با هنرمندان بزرگ تاریخ هنر و با همذات پنداری، حضور ذهنیت خود را به تصویر می کشد. در بازسازی این تصاویر هنرمند جوان ذهن خود را به تاریخ هنر پیوند می زند. شقایق شعبانی احساسات و آلام همیشه حاضر را ثبت می کند رنج هایی که با رنگ سفید روی بوم نمایش داده می شود و نامش را «امحا» گذاشته است. علی فاضلی هویتی را نشان می دهد که شخصی ترین سندش هم مدام در تغییر است. وی نام مجموعه اش را «استانداردسازی محصولات» گذاشته است. فرزانه قلی زاده با ویدیو آرتی به نام «داد» در این نمایشگاه بر زوال همه موجودات و مفاهیم تاکید دارد. با قبول چرخه زوال و با تاکید بر نقش انسان در نابودی خود و همچنین طبیعت، نوید تولدی مجدد داده می شود.

حمید اسدزاده ایده پرداز گروه «بُرجاس» درباره این گروه هنری گفت: گروه هنری «بُرجاس» مجموعه ای است از افرادی که در عین همکاری و هم زیستی، جهان بینی متفاوتی در آثارشان حکمفرماست. نقطه اشتراک اندیشه ما اما انسان است که گویی در فرم بشرگونه خود گیر کرده است. هر یک از اعضای گروه، زبانی متفاوت از دیگری را تجربه می کنند و این تفاوت جهانی گسترده تر را از این گروه برای ما به نمایش درمی آورد.

به گفته وی، بُرجاس در لغت فارسی به معنای هدف متحرک است.

وی ادامه داد: این گروه هنری فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرده و از جمله فعالیت های گروه برگزاری نمایشگاه ها و نشست های تخصصی در قالب هنرهای تجسمی، تئاتر، ادبیات، سینما و دعوت از هنرمندان و منتقدان است. همچنین ۲ سالی می شود که این گروه فعالیتش را با گالری آران آغاز کرده است. 

[ad_2]

محل دریافت خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn