نشست خبری دومین همایش عکاسان مطبوعاتی ایران

نشست خبری دومین همایش عکاسان مطبوعاتی ایران صبح امروز سه شنبه در خانه هنرمندان برگزار گشت.محل دریافت خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn