[ad_1]

به گفته سایت مهر، جلسات دبیر ششمین رویداد «۱۰ روز با عکاسان» با مجتبی موسوی سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران و محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران برگزار گشت.

نشست مشترک ششمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» و سازمان زیباسازی شهر تهران با حضور سیف الله صمدیان رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، ساعد نیک ذات دبیر ششمین دوره و مریم منصوری دبیر اجرایی این رویداد با مدیران شهرداری برگزار گشت.

ساعد نیک ذات با اشاره به فعالیت انجمن عکاسان ایران و رویداد «۱۰ روز با عکاسان» به عنوان یکی از برنامه های انجمن گفت: این رویداد پس از پنج دوره به رویدادی مهم در بین جامعه عکاسی تبدیل شده که فضا و فرصت هنری مناسبی را برای شهر و شهروندان تهران فراهم می کند.

سید مجتبی موسوی نیز در این نشست گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران در تعامل با تشکل ها و انجمن ها از برنامه های هنری حمایت می کند و از ششمین دوره این رویداد به عنوان رویداد حرفه ای و فراگیر عکاسی حمایت خواهد کرد و امکانات و ظرفیت های این سازمان از جمله در زمینه تبلیغات شهری و محیطی به آن اختصاص می یابد.

همچنین نشست ششمین دوره رویداد «۱۰ روز با عکاسان» با سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران با حضور ساعد نیک ذات دبیر ششمین دوره این رویداد، مسعود زنده روح کرمانی عضو هیات مدیره انجمن عکاسان، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران و امیر عبدالحسینی معاون هنری این سازمان برگزار گشت.

ساعد نیک ذات در این نشست گفت: این رویداد ظرفیت های فراوانی دارد که برای تحقق و ارایه آنها به نحو مناسب ضرورت دارد شهرداری تهران با توجه به وظیفه ای که در توسعه هنر دارد از این برنامه حمایت کند.

محمود صلاحی نیز گفت:  «۱۰ روز با عکاسان» در این چند دوره به رویداد مهمی تبدیل شده و فضای پویایی را فراهم کرده است. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز بر اساس وظایف از این رویداد حمایت خواهد کرد و تقویت تعامل با  تشکل ها از جمله انجمن عکاسان ایران را دنبال می کند.

انجمن عکاسان ایران ششمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» را آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می کند. 

[ad_2]

محل دریافت خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn