با توجه به نزدیکی زمان آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور ، لازم دیدیم که درمورد جایگاه هنر و گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون این دانشگاه توضیحاتی بدهیم ؛

باتوجه به اینکه رشته های هنر و زبان خارجه رشته هایی هستند که دانش آموزان می توانند با هر مدرک تحصیلی (ریاضی،تجربی و انسانی )در این گروه ها شرکت کنند ، اغلب می پندارند که این رشته ها در دانشگاه با چالشی همراه نخواهند بود و به عبارتی بسیار ساده می باشند .

اما در پاسخ باید به این نکته اشاره کنیم که رشته هنر از رشته های بسیار مشکل دانشگاهی بخصوص در مقطع کارشناسی ارشد محسوب می شود که شامل تعداد بسیار زیادی دروس عملی می باشد که هریک به تنهایی دشواری های خود را خواهد داشت .

اما در دانشگاه پیام نور و در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه ، هنر تنها در سه زیرشاخه و گرایش مورد آزمون فراگیر قرار می گیرد ؛ پژوهش هنر ، مهندسی معماری و طراحی شهری از گرایش های رشته هنر در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور می باشد . که علاقه مندان به هنر هر ساله می توانند از طریق این آزمون وارد این رشته شوند .

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn